Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1314096 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 nguyensvp
 Mục Tiêu:  Expanding a business opportunity in 50 states and 25 countries - Energy, Technologies and Banking
 Tôi Là:  I'm currently expanding a business opportunity and looking for some positive people in all 50 states
 Tìm Kiếm:  Looking to make new friends and looking for positive people who are looking for a way to change their life

Trở Lại | Gởi thư đến nguyensvp (ID: 1314096)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.