Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1325764 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Jimmy
 Mục Tiêu:  Hopefully can find someone compatible , leading to serious relationship and get marry.
 Tôi Là:  I am an entrepreneur. I am a very nice guy, Financial stable, very decent looking and consider successful in life with many blesses.
 Tìm Kiếm:  I am looking for a nice, cute, above average looking & know how to take care of herself (in physical and mentally). And hopefully, we could have a same point of view and same objective in life.

Trở Lại | Gởi thư đến Jimmy (ID: 1325764)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.