Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1360501 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Robertson Troy
 Tôi Là:  am a free, intelligent, caring and cool man. who loves to make new friends and has a good sense of humor
 Tìm Kiếm:  a very caring woman, who understands every little word of her man

Trở Lại | Gởi thư đến Robertson Troy (ID: 1360501)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.