Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1370924 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Andonis
 Mục Tiêu:  I want to marry a good woman like you
 Giờ Rãnh Rỗi:  I work and busy
 Tôi Là:  An single
 Tìm Kiếm:  Good woman that is work

Trở Lại | Gởi thư đến Andonis (ID: 1370924)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.