Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1375100 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Thảo Thảo
 Mục Tiêu:  Kinh doanh lĩnh vực ăn uống
 Giờ Rãnh Rỗi:  Nấu ăn, đọc sách, shopping, du lịch,...
 Tôi Là:  Hòa đồng, vui vẻ, yêu đời...
 Tìm Kiếm:  Chân thật, lắng nghe, thấu hiểu, cùng mục tiêu, sở thích.

Trở Lại | Gởi thư đến Thảo Thảo (ID: 1375100)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.