Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1377612 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Ben
 Mục Tiêu:  looking for good woman
 Giờ Rãnh Rỗi:  playing ball
 Tôi Là:  i am a cool guy and easy going god i like to be honest with who ever i am with
 Tìm Kiếm:  i am looking for honest woman on here

Trở Lại | Gởi thư đến Ben (ID: 1377612)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.