Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1382506 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 pham danny
 Mục Tiêu:  always be happy and to make my love ones happy too
 Giờ Rãnh Rỗi:  watching the movie and listening to music
 Tôi Là:  i am an engineer and i work in the construction industry
 Tìm Kiếm:  loving and caring woman that will appreciate my love for her

Trở Lại | Gởi thư đến pham danny (ID: 1382506)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.