Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1387417 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Alvine
 Mục Tiêu:  Been the best for my family and making sure everything goes well in my life
 Giờ Rãnh Rỗi:  camping, reading books, making new friends, spend time with my family.
 Tôi Là:  I am a God fearing man with a kind heart, I don't doubt people and i am always ready to try something new.
 Tìm Kiếm:  When i see the woman i want i will know.

Trở Lại | Gởi thư đến Alvine (ID: 1387417)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.