Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1396822 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Marc
 Mục Tiêu:  My name is Randall, i am just a regular guy, gentle and humble, from the city of Waco in Texas, United States. like to meet a sincere and nice asian lady for a serious relationship, someone who is willing to relocate. Feel free to ask anything as i have none to hide, you can contact me if you are interested, rrrandall50@aol.com, +1 254 300 8155, i am also on viber
 Giờ Rãnh Rỗi:  My name is Randall, i am just a regular guy, gentle and humble, from the city of Waco in Texas, United States. like to meet a sincere and nice asian lady for a serious relationship, someone who is willing to relocate. Feel free to ask anything as i have none to hide, you can contact me if you are interested, rrrandall50@aol.com, +1 254 300 8155, i am also on viber
 Tôi Là:  My name is Randall, i am just a regular guy, gentle and humble, from the city of Waco in Texas, United States. like to meet a sincere and nice asian lady for a serious relationship, someone who is willing to relocate. Feel free to ask anything as i have none to hide, you can contact me if you are interested, rrrandall50@aol.com, +1 254 300 8155, i am also on viber
 Tìm Kiếm:  I am just a regular guy, gentle and humble, from the city of Waco in Texas, United States. like to meet a sincere and nice asian lady for a serious relationship, someone who is willing to relocate. Feel free to ask anything as i have none to hide

Trở Lại | Gởi thư đến Marc (ID: 1396822)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.