Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1398672 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Creg Nguyen
 Mục Tiêu:  seeking to have a long term relationship.
 Giờ Rãnh Rỗi:  watching sports and News.and looking at the waves of the sea from the boat.
 Tôi Là:  am been real and truthful and trust wordy.
 Tìm Kiếm:  just like i am.trust wordy,truthful and been a good religious person.

Trở Lại | Gởi thư đến Creg Nguyen (ID: 1398672)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.