Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1401349 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Danny Kush
 Mục Tiêu:  man and woman are meant to be together.
 Giờ Rãnh Rỗi:  Exercise,going to beach and relaxing and I spend time with my lovely mother.
 Tôi Là:  I'm good and honest man. Personally you can reach me on Whatsapp +16612619757 and my Viber is +13235101603. Thank you.
 Tìm Kiếm:  Love and understanding person.

Trở Lại | Gởi thư đến Danny Kush (ID: 1401349)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.