Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1403467 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Kim
 Mục Tiêu:  I'm seeking for a job that related to beauty industry.
 Giờ Rãnh Rỗi:  I love seeing movies (especially the horror ones) and hanging out with friends
 Tôi Là:  I consider myself to be friendly and optimistic. However, people see me as a conservative person at first sign.
 Tìm Kiếm:  I'm love to get a long with a "cat person"

Trở Lại | Gởi thư đến Kim (ID: 1403467)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.