Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1403613 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Hoàng Phong
 Mục Tiêu:  tính trước bước không qua
 Giờ Rãnh Rỗi:  gym and soccer
 Tôi Là:  vui tính , hài hước
 Tìm Kiếm:  kết bạn với mọi người

Trở Lại | Gởi thư đến Hoàng Phong (ID: 1403613)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.