Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1407956 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Phung N
 Mục Tiêu:  Long goal is to be happy forever and have my own family with the right man
 Giờ Rãnh Rỗi:  hangout,reading,watching tv
 Tôi Là:  Hiền và thật thà
 Tìm Kiếm:  Bạn nam tốt tính, thật thà, không dối trá. ..

Trở Lại | Gởi thư đến Phung N (ID: 1407956)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.