Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1409227 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Derek Nguyen
 Mục Tiêu:  seek true love and friendship,that will stay till death do us part.
 Giờ Rãnh Rỗi:  Spend time with my love ones
 Tôi Là:  I'm a cool and gentle man, passionate in living give my best always for those I care for, just want to enjoy the little things of life cos life is too short.
 Tìm Kiếm:  A caring and understanding woman, anh don't seek much someone that we can understand each other.

Trở Lại | Gởi thư đến Derek Nguyen (ID: 1409227)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.