Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1409622 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Joan
 Giờ Rãnh Rỗi:  I like to watch the movie, go exercise, and travel.
 Tôi Là:  I am sweet, honest, friendly, and hardworking.
 Tìm Kiếm:  Looking for someone who is kind, loving, and want to share the relationship with.

Trở Lại | Gởi thư đến Joan (ID: 1409622)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.