Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1410260 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Candral micheal
 Giờ Rãnh Rỗi:  Reading and playing games
 Tôi Là:  I'm a cool person
 Tìm Kiếm:  Perfect one

Trở Lại | Gởi thư đến Candral micheal (ID: 1410260)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.