Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1411219 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Qui
 Mục Tiêu:  Can I find truelove ??
 Giờ Rãnh Rỗi:  Swimming, cooking and meeting new people
 Tôi Là:  Am a honest,caring and God fearing man who is open minded,devoted,caring and humble
 Tìm Kiếm:  Am looking for a serious woman who knows what truelove means,someone I can start that long term relationship with as real soulmate

Trở Lại | Gởi thư đến Qui (ID: 1411219)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.