Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1412308 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Roberthoke
 Mục Tiêu:  Love life and simplicity.
 Giờ Rãnh Rỗi:  Chatting, Reading and travelling.
 Tôi Là:  Am Roberthoke and am down to earth.
 Tìm Kiếm:  Am looking for a truthful and a God fearing lady who is ready to love me back in turn.

Trở Lại | Gởi thư đến Roberthoke (ID: 1412308)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.