Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1413174 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Nguyen Khiem
 Mục Tiêu:  Meet the woman of my life .
 Giờ Rãnh Rỗi:  Hiking,going to beach
 Tôi Là:  Good sense of humor, easy-going
 Tìm Kiếm:  I'm interested in meeting a woman to start a friendship that will lead to a serious relationship

Trở Lại | Gởi thư đến Nguyen Khiem (ID: 1413174)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.