Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1413262 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Ngoc Tony
 Mục Tiêu:  get married soon and enjoy life
 Giờ Rãnh Rỗi:  cooking,Reading,movies
 Tôi Là:  I am an intelligent & honest guy. I'm very Self Confident, Responsible, Friendly, Romantic, Spontaneous,down to earth, Easygoing, Sophisticated, Open-Minded, Earthy, Simple, Loving, Intellectual, Serious, Humorous, Sensitive,also Good man.
 Tìm Kiếm:  I basically would just like to meet a good hearted woman with strong morals, values and character.

Trở Lại | Gởi thư đến Ngoc Tony (ID: 1413262)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.