Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1414196 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Thea Nguyen
 Mục Tiêu:  Em is new here and looking for a serious man with honest and trust worthy heart.
 Giờ Rãnh Rỗi:  Em love reading,camping,going out for movies and hang out with loved one.
 Tôi Là:  Em is a single female of 32 yrs old never married and em dont have kids,and work as a Pharmacist lived in Midland Tx.
 Tìm Kiếm:  A serious,honest,trust worthy man em can trust with all em heart and be happy together as husband and wife

Trở Lại | Gởi thư đến Thea Nguyen (ID: 1414196)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.