Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1414367 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Miss Mymy
 Mục Tiêu:  i am looking for a serious relationships
 Giờ Rãnh Rỗi:  READ BOOK, LISTEN MUSIC, GO SIGHTSEEING
 Tôi Là:  I AM A SIMPLE PERSON
 Tìm Kiếm:  honest,faithfull

Trở Lại | Gởi thư đến Miss Mymy (ID: 1414367)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.