Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1418433 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 txtme8055914917
 Mục Tiêu:  I seek my woman
 Giờ Rãnh Rỗi:  Trying new things
 Tôi Là:  Kind and open kinded
 Tìm Kiếm:  Honest and caring

Trở Lại | Gởi thư đến txtme8055914917 (ID: 1418433)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.