Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1420298 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Thompson nguyen
 Mục Tiêu:  Looking for a serious relationship who I want to spend the rest of my life with
 Giờ Rãnh Rỗi:  Like to travel,mountain biking,swimming and cooking and hanging out
 Tôi Là:  Am a free person who love life,adventure and nature and loving too
 Tìm Kiếm:  Caring,loving,with good sense of humor and outspoken

Trở Lại | Gởi thư đến Thompson nguyen (ID: 1420298)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.