Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1426124 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Ngoc Vu
 Mục Tiêu:  Life is too short so i try to accomplish what i can,i like playing bowling as sport,listen to music,take a long walk and also listen to music ,i am easy going,fun to be with and yeu cuoc song dia dinh.what i am looking for is mot nguoi hieu minh va quang tam den minh. em phone number is one,three,two,three,three,six,four,three,two,four,one
 Giờ Rãnh Rỗi:  Internet ,Texting and shopping
 Tôi Là:  Life is too short so i try to accomplish what i can,i like playing bowling as sport,listen to music,take a long walk and also listen to music ,i am easy going,fun to be with and yeu cuoc song dia dinh.what i am looking for is mot nguoi hieu minh va quang tam den minh. em phone number is one,three,two,three,three,six,four,three,two,four,one
 Tìm Kiếm:  Loving,Caring,Family oriented and God fearing man

Trở Lại | Gởi thư đến Ngoc Vu (ID: 1426124)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.