Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1427078 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Gerald
 Tôi Là:  Am a simple, polite, sincere, passionate, decent, and hopeless romantic lover hoping to find that special someone.
 Tìm Kiếm:  Looking for someone similar like myself. Someone we will love and spend the rest of our life together.

Trở Lại | Gởi thư đến Gerald (ID: 1427078)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.