Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1428022 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Alan
 Mục Tiêu:  calm, honest, kind, loyal, flexible
 Giờ Rãnh Rỗi:  theater, cinema, exhibitions, museums, concerts, parks
 Tôi Là:  I have a good sense of humor (laughter), I am loving, loyal, generous and Gentle. I do not drink,family is very important to me.
 Tìm Kiếm:  Laughter, trust, love, sharing, Honesty, Gentleness. A partner who has a big heart and loves children and the family.

Trở Lại | Gởi thư đến Alan (ID: 1428022)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.