Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1428971 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Nguyen
 Mục Tiêu:  To find a special man to journey through life with.
 Giờ Rãnh Rỗi:  Enjoy cooking, spending time under the sun, catching waves, skiing and chilling by the bonfire, enjoy quiet night reading books, spending time with family.
 Tôi Là:  I am honest, cool, Life is too valuable. I treasure every moment of it. Explore all the beauty the world has to offer.
 Tìm Kiếm:   Caring kind man who is family oriented

Trở Lại | Gởi thư đến Nguyen (ID: 1428971)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.