Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1437236 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Tom Tran
 Mục Tiêu:  I want to build a strong career in real estate investment and be efficient in stock trading career. hopfully, I will be able to find the other half to create a happy family together.
 Giờ Rãnh Rỗi:  playing sport especially soccer with friend, research on stock markets and real estate
 Tôi Là:  I am an outgoing person and always think positive about life.
 Tìm Kiếm:  caring, outgoing person

Trở Lại | Gởi thư đến Tom Tran (ID: 1437236)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.