Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1440140 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Ngọc bích
 Tôi Là:  Có một tình yêu thật sự trên đời này không? Mẹ đơn thân ,có một bé trai 4 tuổi
 Tìm Kiếm:  Có trách nhiệm,thành thật

Trở Lại | Gởi thư đến Ngọc bích (ID: 1440140)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.