Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1441035 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 ViLam
 Mục Tiêu:  Business woman
 Giờ Rãnh Rỗi:  Study and drink coffee
 Tôi Là:  Very kind and nice
 Tìm Kiếm:  Happy man

Trở Lại | Gởi thư đến ViLam (ID: 1441035)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.