Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1444163 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Huynh
 Mục Tiêu:  Successful in business
 Giờ Rãnh Rỗi:  Read,outdoor,travel
 Tôi Là:  Simple, trying new things, travel,
 Tìm Kiếm:  Honest, faithful, kindness, understanding, dedicated...friends...

Trở Lại | Gởi thư đến Huynh (ID: 1444163)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.