Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1445363 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Kevin nguyen
 Mục Tiêu:  Looking woman ages 40 to 48
 Giờ Rãnh Rỗi:  Cook. Beach basketball fishing camping Movies Take kids out if still not my. I take them out
 Tôi Là:  I’m viet born raise in USA I speak viet and write
 Tìm Kiếm:  Anh muon Kiem dan ba tuổi 42-45 Cuời doi cua anh. muốn kiếm người phai chan tthật hanh phụóc lau dai

Trở Lại | Gởi thư đến Kevin nguyen (ID: 1445363)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.