Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1446248 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 BH
 Mục Tiêu:  đến đâu thì sẽ biết.
 Giờ Rãnh Rỗi:  Computer, Billiard, dọn dẹp nhà cữa.
 Tôi Là:  không có gì đặc biệt. Cuộc sống yên ỗn.
 Tìm Kiếm:  Có bạn tốt và hợp tánh thì đỏ cô đơn. Còn gì hơn nữa sẽ đến.. thì sẽ đến. Số phận mình ra sao khi mạng đời đã lựa chọn thì sẽ không tránh nỗi. Mình không xét xử hay phân tích con người mình đến với vì mình đã trãi qua, đã thấy, và đã cãm nhận rất nhiều rồi. Cho mình bất đầu lại từ đây nhé?

Trở Lại | Gởi thư đến BH (ID: 1446248)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.