Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1446564 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Tony_cali
 Mục Tiêu:  Tìm bạn để chia xẻ, tâm sự vui buồn trong cuộc sống. And just to get ahead in life, and hopefully, retired as financially well off.
 Giờ Rãnh Rỗi:  Reading, watching news, jogging/walking, biking, and playing video games.
 Tôi Là:  I'd like to think myself as a good person. But you can be the judge of that, if you get to know me.
 Tìm Kiếm:  Tìm bạn để chia xẻ, tâm sự vui buồn trong cuộc sống. Hopefully someone has the same hobbies as I do.

Trở Lại | Gởi thư đến Tony_cali (ID: 1446564)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.