Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1448845 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Minsu nguyễn
 Mục Tiêu:  hoàn thiện bản thân
 Giờ Rãnh Rỗi:  nghe nhạc, thể thao, du lịch
 Tôi Là:  thân thiện hòa đồng chân thật
 Tìm Kiếm:  người chân thành, biết chia sẻ

Trở Lại | Gởi thư đến Minsu nguyễn (ID: 1448845)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.