Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1449356 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Danmoore5678
 Mục Tiêu:  To meet someone special that we can be together and forever
 Giờ Rãnh Rỗi:  Reading,Swimming,hanging-out
 Tôi Là:  Simple and Ample
 Tìm Kiếm:  A special and the one that has a great sence of humor

Trở Lại | Gởi thư đến Danmoore5678 (ID: 1449356)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.