Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1451700 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Rand
 Mục Tiêu:  Will be glad to meet the right person, who is sincere
 Giờ Rãnh Rỗi:  Will be glad to meet the right person, who is sincere
 Tôi Là:  Will be glad to meet the right person, who is sincere
 Tìm Kiếm:  Will be glad to meet the right person, who is sincere

Trở Lại | Gởi thư đến Rand (ID: 1451700)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.