Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1456512 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Ánh sao buồn
 Mục Tiêu:  I'm also single and searching for true love now my dear, because now I'm getting old and I'm thinking of having a family soon ;p but i need search for the right one to be with :l where are you? :') :')
 Giờ Rãnh Rỗi:  Nghe nhac
 Tôi Là:  Nắng mưa là chuyện bình thường
 Tìm Kiếm:  Hiền,vui tính, sống có trách nhiệm,đạo Thiên Chúa

Trở Lại | Gởi thư đến Ánh sao buồn (ID: 1456512)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.