Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1459078 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Thuy
 Mục Tiêu:  Build a happy family :)
 Giờ Rãnh Rỗi:  Enjoy My life: Cooking, reading book, watch TV, travel...
 Tôi Là:  Simple & sweet girl
 Tìm Kiếm:  Man who is mature, honest...

Trở Lại | Gởi thư đến Thuy (ID: 1459078)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.