Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1459143 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Nguyen
 Mục Tiêu:   tìm thấy tình yêu đích thực
 Giờ Rãnh Rỗi:  Researching, Reading and watching sports
 Tôi Là:  chung thủy và trung thực
 Tìm Kiếm:  trái tim của tình yêu

Trở Lại | Gởi thư đến Nguyen (ID: 1459143)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.