Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1461461 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Thanh
 Mục Tiêu:  Looking for someone can lead to happiness.
 Giờ Rãnh Rỗi:  gym, swimming, reading news and learning new technology to cope with daily activity.
 Tôi Là:  Caring and loving nature around.
 Tìm Kiếm:  Someone can share and enjoy life together.

Trở Lại | Gởi thư đến Thanh (ID: 1461461)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.