Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1462103≠w=3 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Thu Vân
 Mục Tiêu:  Lâu dài
 Giờ Rãnh Rỗi:  Xem phim
 Tôi Là:  Vui tính, nghiêm túc trong tình cảm
 Tìm Kiếm:  Nghiêm túc, ổn định và có ý lập gđ

Trở Lại | Gởi thư đến Thu Vân (ID: 1462103≠w=3)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.