Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1462253 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Hieu Bui
 Mục Tiêu:  LG: happy family living on the lake. SG: work hard study more
 Giờ Rãnh Rỗi:  Find something productive and fun to do. Always have something to do.
 Tôi Là:  Caring, creative, considerate and always thinking positive, respectful, loyal. Hard working and always learning new things.
 Tìm Kiếm:  Someone with the same attitude in life and can be a life partner. Someone who can appreciate arts and understand that we have to work together to make something great.

Trở Lại | Gởi thư đến Hieu Bui (ID: 1462253)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.