Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1464466 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Tony
 Mục Tiêu:  To meet my ideal partner with whom I would build a wonderful family with.
 Giờ Rãnh Rỗi:  Cleaning, read, fishing, golf, beach and vacations.
 Tôi Là:  I am godly and fun to be with.
 Tìm Kiếm:  Am honest,loving and kind hearted woman.

Trở Lại | Gởi thư đến Tony (ID: 1464466)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.