Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1464632 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Diane
 Mục Tiêu:  Relax and enjoy life.
 Tôi Là:  Conservative, professional.
 Tìm Kiếm:  Lighthearted fun, nothing serious.

Trở Lại | Gởi thư đến Diane (ID: 1464632)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.