Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1464734 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Huy Nguyen
 Mục Tiêu:  Anh looking to find a lucky loving and happy family.
 Giờ Rãnh Rỗi:  Anh take a walk, work, hang out with my daughter and go to the gym.
 Tôi Là:  Anh is a single dad, easy going friendly and down to earth anh is not judgemental always willing to listen
 Tìm Kiếm:  Anh looking for a woman that will take anh for anh, reliable, a good woman anh can tell anh heart to and knows how to treat a man.

Trở Lại | Gởi thư đến Huy Nguyen (ID: 1464734)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.