Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1465301 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Linh
 Mục Tiêu:  looking for a good friendship .
 Tôi Là:  I m single , kind , honest , fun , caring , enjoy travel , music , movies , cooking ,
 Tìm Kiếm:  single feminine friendship ,

Trở Lại | Gởi thư đến Linh (ID: 1465301)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.