Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1467058 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Mike
 Mục Tiêu:  Long time
 Tôi Là:   I yêu ý nào có thể làm bạn happy
 Tìm Kiếm:  Women

Trở Lại | Gởi thư đến Mike (ID: 1467058)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.